Cwcis

Ffeil destun sy’n cael ei storio ar eich cyfrifiadur yw cwci.

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn defnyddio cwcis i fonitro dewis iaith Cymraeg/Saesneg ein defnyddwyr ac i gofio’ch basged siopa rhwng eich ymweliadau â’n siop ar-lein.

Nid ydym yn defnyddio cwcis at unrhyw ddiben arall ac ni chânt eu defnyddio i gael data personol o’ch cyfrifiadur neu i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch. Nid ydym yn anfon cwcis at unrhyw drydydd parti.

Rheoli Cwcis

Gallwch reoli sut mae’ch porwr yn ymdrin â chwcis. Rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth isod. Os nad yw hyn yn helpu, chwiliwch “managing cookies” ar Google. . Nodwch ein hymwadiad ar gyfer gwybodaeth am wefannau trydydd parti.

INTERNET EXPLORER 8+

I analluogi cwcis:

 1. Ewch i ‘Tools’ yn y bar dewislenni. Dylai cwymplen ymddangos. Cliciwch ar ‘Internet Options’
 2. Cliciwch ar y tab ‘Privacy’ ar frig y bocs
 3. Cliciwch ar ‘Sites’ – dylai ffenest newydd o’r enw ‘Per Site Privacy Actions’ agor
 4. Teipiwch gyfeiriad y wefan rydych am ganiatáu neu rwystro cwcis ganddi yn y bocs ‘Address of website’

I ddileu cwcis yn Internet Explorer 9

 1. Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni. Dylai cwymplen ymddangos. Cliciwch ar ‘Internet Options’
 2. Cliciwch ar y tab ‘General’ a ddylai fod o dan ‘Browsing History’ a chliciwch ‘Delete’

I ddileu cwcis yn Internet Explorer 8

 1. Ewch i ‘Tools’ yn y bar dewislenni. Dylai cwymplen ymddangos. Cliciwch ar ‘Internet Options’
 2. Cliciwch ar y tab ‘Privacy’ ar frig y bocs
 3. Cliciwch ar ‘Sites’ – dylai ffenest newydd o’r enw ‘Per Site Privacy Actions’ agor
 4. O dan y bocs ‘Managed websites’ dylech weld rhestr o’r holl wefannau rydych wedi ymweld â nhw.
 5. I ddileu pob cwci, cliciwch ar y botwm “Remove all”.

FIREFOX 2+

I analluogi cwcis:

 1. Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni
 2. Cliciwch ar ‘Options’
 3. Cliciwch ar y tab ‘Privacy’
 4. Dilëwch y tic o’r bocs ‘Accept Cookies From sites’

I ddileu’r cwcis ar eich cyfrifiadur:

 1. Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislenni
 2. Cliciwch ar ‘Options’
 3. Cliciwch ar y tab ‘Privacy’
 4. Cliciwch ar “Clear Now”
 5. Dewiswch “Cookies”
 6. Cliciwch ar “Clear Private Data Now”

GOOGLE CHROME

I analluogi cwcis:

 1. Ewch i ‘Tools Menu’
 2. Cliciwch ar ‘Options’
 3. Cliciwch ar ‘Under the Hood’
 4. Dylech fod wedi dewis ‘Cookie Setting’. Ar ôl gwneud hynny, dewiswch ‘Block all Cookies’
 5. Dylai’ch Google Chrome rwystro pob cwci o hyn ymlaen

I ddileu’r cwcis ar eich cyfrifiadur:

 1. Ewch i ‘Tools Menu’
 2. Cliciwch ar ‘Options’
 3. Cliciwch ar ‘Under the Hood’
 4. O dan yr adran ‘Privacy’ dewiswch “Show Cookies’
 5. Dylai ffenest newydd agor o’r enw ‘Cookies’ lle gallwch weld pob cwci yn eich porwr Google Chrome.
 6. Cliciwch ar “Remove All” i ddileu pob arwydd o’r cwcis
 7. Os ydych am ddileu cwcis penodol, gallwch eu dewis ac yna clicio ar “Remove”

SAFARI

I analluogi cwcis:

 1. Ewch i ddewislen Safari a chliciwch ‘About’ i weld pa fersiwn o Safari sydd gennych chi.
 2. O’r ddewislen Safari, cliciwch ar ‘Preferences’.
 3. Pan fydd y ffenest wedi agor, cliciwch ar ‘Privacy’.
 4. Gosodwch eich dewisiadau ar gyfer dewis cwcis ger ‘Block Cookies’.
 5. Dewiswch ‘Parties and Advertisers’ – ‘Always’ neu ‘Never’.
 6. Os oes unrhyw ddata gwefan/cwcis yn cael eu storio, cliciwch ‘Details’.
 7. Os ydych am ddileu’r data, dewiswch y wybodaeth a chliciwch ar ‘Remove’.
 8. Os ydych am ddileu’r data o’r gwefannau i gyd, cliciwch ar ‘Remove All’.
 9. Rydych chi wedi gorffen – cliciwch ar ‘Done’ i ddychwelyd i’r ffenest ‘Preferences’.