Priodas – awgrymiadau ar gyfer darlleniadau ac emynau

Darlleniadau

 • 1 Corinthiaid 13. 1-7
 • Colosiaid 3. 12-17
 • Mathew 19.4-6
 • Ioan 15. 9-12

Cerddoriaeth

Mae’r emynau a’r gerddoriaeth ganlynol ymhlith y rhai a ddewisir amlaf, er mae croeso i chi ddewis cerddoriaeth ac emynau eraill os ydych chi’n dymuno.  Cofiwch, os byddwch chi’n cynnwys geiriau neu gerddoriaeth mewn trefn gwasanaeth sy’n cael ei argraffu, mae’n rhaid i chi gydymffurfio â’r hawlfraint. Cewch gyngor gan eich gweinidog.

Cerddoriaeth Orymdeithiol pan fydd y Briodferch yn cyrraedd ac ar gyfer diwedd y gwasanaeth

 • The Bridal March (Wagner)
 • The Wedding March (Mendelssohn)
 • Canon (Pachelbel)
 • Jesu, Joy of Man’s Desiring (Bach)
 • Arrival of the Queen of Sheba (Handel)
 • Toccata (Widor)
 • Trumpet Tune (Purcell)
 • Trumpet Voluntary (Clarke)
 • Air from the Water Music (Handel)
 • Hornpipe from the Water Music (Handel)

Emynau

 • Arglwydd pob gobaith ac Arglwydd pob hoen
 • Clyma ni’n un, O Dduw
 • Deisyfwn am dy fendith fawr
 • Dyro gân dan fy mron, gad im foli
 • Dduw Dad, bendithia’r mab a’r ferch
 • F’enaid, mola Dduw’r gogoniant
 • Iôr, gwna fi’n offeryn dy hedd
 • O Arglwydd Dduw pob hyfryd ddawn
 • O Arglwydd nef a daear
 • Ti yr hwn sy’n fôr o gariad
 • Tra bo adduned dau
 • Tyrd, Ysbryd cariad ma