Ffioedd Priodasau – 2017

Tabl Ffioedd (o 1 Ionawr 2018)

Priodasau Ffi’r Weinidogaeth

(yn daladwy i’r

gweinidog sy’n

gweinyddu)

Ffi’r Eglwys

(yn daladwy i’r Cyngor

Plwyf)

Cyfanswm y Ffi
Gwasanaeth Priodasol
(yn cynnwys y ffi ar gyfer cyhoeddi’r Gostegion)
£185.00 £245.00 £430.00
Copi o’r Dystysgrif Briodas  – £10.00 £10.00
Pan gyhoeddir Gostegion y tu hwnt i ffiniau’r plwyf lle cynhelir y gwasanaeth priodasol
Cyhoeddi’r Gostegion
(yn cynnwys y dystysgrif Gostegion) 
£40.00 £40.00

Tabl Ffioedd Priodasau