Ffioedd Priodasau – 2019

Tabl Ffioedd (o 1 Ionawr 2019)

Priodasau

Ffi’r Weinidogaeth

(yn daladwy i’r

gweinidog sy’n

gweinyddu)

Ffi’r Eglwys

(yn daladwy i’r Cyngor

Plwyf)

Cyfanswm y Ffi
Gwasanaeth Priodasol
(yn cynnwys y ffi ar gyfer cyhoeddi’r Gostegion)
£190.00 £250.00 £440.00
Copi o’r Dystysgrif Briodas  – £11.00 £11.00
Pan gyhoeddir Gostegion y tu hwnt i ffiniau’r plwyf lle cynhelir y gwasanaeth priodasol
Cyhoeddi’r Gostegion
(yn cynnwys y dystysgrif Gostegion) 
£40.00 £40.00
Bendithio Priodas £190.00 £210.00 £400.00