Yr Etifeddiaeth Deg

1. Yn y dechreuad…

Ni wyddom yn union pryd y daeth Cristnogaeth i Brydain, ond gan i esgobion…

2. Yr Eglwys Geltaidd

Yr oedd cysylltiad agos rhwng y cymdeithasau Cristnogol ym Mhrydain ac Iwerddon rhwng y…

7. Wynebu Anawsterau

Dywedir yn aml mai dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd cyfnod gwaelaf yr Eglwys…