Cristnogaeth Geltaidd yng Nghymru: cyhoeddiadau perthnasol

Yn ychwanegol at y rhestr Saesneg nodir y cyhoeddiadau Cymraeg hyn.

Barddoniaeth

Cyfres Beirdd y Tywysogion, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, Aberystwyth, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru.

Cyfres y Canrifoedd, Llandybïe, Cyhoeddiadau Barddas.

Ap Gwilym, G. (gol.), (1999), Gogoneddus Arglwydd, Henffych well! Detholiad o ryddiaith a barddoniaeth Gristnogol Gymraeg drwy’r canrifoedd, Cytûn, Llandysul, Gwasg Gomer.

Haycock, M. (1994), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar, Llandybïe, Cyhoeddiadau Barddas.

Hughes, M. (gol.), (1993), Blodeugerdd Barddas o Gerddi Crefyddol, Llandybïe, Cyhoeddiadau Barddas.

Parry, T. (gol.), (1962), The Oxford Book of Welsh Verse, Rhydychen, Gwasg Clarendon.

Astudiaethau

Bowen, G. (gol.), (1987), Y Gwareiddiad Celtaidd, Llandysul, Gwasg Gomer.

Davies, D.W., Davies, W.D. (goln.), (2006), Cof ac Arwydd: Ysgrifau newydd ar Waldo Williams, Llandybïe, Cyhoeddiadau Barddas.

Davies, J. (2007), Hanes Cymru, Llundain, Penguin Books.

Jones, R.G., Arnold, C.J. (goln), (1996), Enlli, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Johnston, D. (2005), Llên yr Uchelwyr: Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525. (Pennod 8, Y Canu Crefyddol), Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.

Stephens, M. (gol.), (1997), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, Caerdydd, Gwasg Prifysgol Cymru.