Ein hetifeddiaeth

Dysgwch am ein hetifeddiaeth hir a chyfoethog yn yr Eglwys yng Nghymru.

 

nevernCristnogaeth Geltaidd

Y mae i Gristnogaeth yng Nghymru hanes hir, a bu diddordeb cynyddol yn nharddiadau Cristnogaeth Geltaidd:

 

Etifeddiaeth Ragorol

bardsey

Mae bod yn aelod yn yr Eglwys yng Nghymru yn golygu bod yn etifedd i draddodiad Cristnogol maith yn yr iaith Gymraeg. O’i dechrau cyntaf bu’r iaith Gymraeg yn cerdded law yn llaw â’r grefydd Gristnogol.

Darllenwch “Etifeddiaeth Ragorol”