Angladdau – awgrymiadau ar gyfer darlleniadau ac emynau

Darlleniadau

Mae’r canlynol ymhlith y Darlleniadau o’r Beibl a awgrymir yn nhrefn y gwasanaeth:

 • Mathew 5:1-12a (Y Gwynfydau)
 • Ioan 5:24-29; 6:37-40 (Gweld y Mab a chredu ynddo)
 • Ioan 11:21-27 (Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd)
 • Rhufeiniaid 8:31b-39 (Ni fydd dim yn ein gwahanu o gariad Duw yng Nghrist)
 • I Corinthiaid 15:20-26,35-58 (Marwolaeth, pa le mae dy fuddugoliaeth?)
 • Datguddiad 7:9-17 (Duw a sych ymaith pob deigryn)
 • Eseia 61:1-3 (Newyddion da i’r galarus)
 • Doethineb Solomon 3:1-9 (Ni fydd unrhyw boenedigaeth yn eu cyffwrdd).

Emynau

Mae llawer o emynau addas. Dyma ddetholiad bach.

 • Ar fôr tymhestlog teithio’r wyf
 • Arglwydd, gad im dawel orffwys
 • Cyduned seintiau daear lawr
 • Dal fi’n agos at yr Iesu
 • Mae ’nghyfeillion adre’n myned
 • Mae ffrydiau ’ngorfoledd yn tarddu
 • Mae’n hyfryd meddwl ambell dro
 • Mi glywaf dyner lais
 • Nac wyled teulu Duw
 • Trwy ddirgel ffyrdd mae’r uchel Iôr