Gweithdrefn DBS – Canllaw ar gyfer rhywun sy’n gofyn am wiriad DBS ar ran rhywun arall

Ar ôl penderfynu bod angen gwiriad DBS ar gyfer rôl, dylid gwneud y canlynol:

 1. Cysylltu â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru i ofyn am becyn cais DBS.
 2. Gofyn i’r ymgeisydd:
  1. lofnodi cytundeb Preifatrwydd Data
  2. cwblhau adrannau perthnasol y Ffurflen Gais DBS (gweler: Canllaw ar gyfer ymgeiswyr).
 3. Gwirio hunaniaeth yr ymgeisydd (gweler: Canllaw ar gyfer gwirio hunaniaeth ymgeisydd DBS).
 4. Sicrhau eich bod yn cwblhau’r ddau focs piws yn y ffurflen ar gyfer “defnydd y corff cofrestredig yn unig”.
 5. Cwblhau’r siartiau llif perthnasol – naill ai’r siart llif ar gyfer plant neu oedolion agored i niwed neu’r ddau, a’i anfon/a’u hanfon gyda’r ffurflen gais DBS wedi’i chwblhau.
 6. Anfon y ffurflenni canlynol i Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru, Swyddfa’r Dalaith, 2 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT:
  1. Cytundeb Preifatrwydd Data wedi’i lofnodi
  2. Ffurflen gais DBS wedi’i chwblhau
  3. Y siartiau llif perthnasol.
 7. Pan fyddwch chi’n aros i glywed gan Dîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru ynglŷn ag a yw’r gwiriad DBS yn foddhaol, ni ddylai’r ymgeisydd ddechrau unrhyw ddyletswyddau newydd heb gael ei oruchwylio’n briodol.