Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i bolisi Eglwys Ddiogel, a thrwy’r polisi hwn rydym yn ceisio cyflawni ein cyfrifoldebau i greu a chynnal amgylchedd diogel ar gyfer pawb sy’n perthyn i deulu’r eglwys. Elfen allweddol o’r polisi hwn yw’r gofyniad i glerigion a chategorïau penodol o wirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (gwiriadau CRB gynt) cyn arfer gweinidogaeth gyhoeddus neu gyflawni dyletswyddau penodol ar ran yr Eglwys yng Nghymru.

I ofyn am ffurflenni cais DBS yr Eglwys yng Nghymru, cysylltwch â Thîm Gweinyddol DBS yr Eglwys yng Nghymru yn DBSAdmin@churchinwales.org.uk