Chapter 10: Cysylltiadau Defnyddiol y Dalaith

Manylion cyswllt swyddfa’r dalaith yw:

Yr Eglwys yng Nghymru
2 Sgwâr Callaghan
Caerdydd
CF10 5BT
029 2034 8200

Unigolion cyswllt pob maes:

Llywodraethu Plwyfi

Charles Anderson – Cyfreithiwr
Lyn Chandler – Cyfreithiwr Cynorthwyol

legal@churchinwales.org.uk

Rheoli Eiddo

Alex Glanville – Pennaeth Gwasanaethau Eiddo
Richard Nicholls – Is-bennaeth Eiddo (Persondai a Chlastiroedd)
Paul Rees – Is-bennaeth Eiddo (Eglwysi a Mynwentydd)

property@churchinwales.org.uk

Cyllid Plwyfi

David Holloman – Pennaeth Cyllid
Louise Davies – Is-bennaeth Cyllid (Cyfrifon Rheoli)
Bill Lewis – Is-bennaeth Cyllid (Buddsoddiadau, Tâl Offeiriaid a Phensiynau Clerigion)

accounts@churchinwales.org.uk

Rhoddion

Glenda Edwards – Swyddog Adnoddau (Cymorth Rhodd, Rhoi yn Syth)

information@churchinwales.org.uk

Amddiffyn

Elaine Cloke – Swyddog Amddiffyn y Dalaith

elainecloke@churchinwales.org.uk

Cyfathrebu

Anna Morrell – Cynghorydd yr Esgobion ar Gyfathrebu a Swyddog Cyfryngau’r Archesgob

communications@churchinwales.org.uk

Penodiadau a’r Broses Enwebu

John Richfield – Cynorthwyydd Gweinyddol (Corff Llywodraethol)

secretariat@churchinwales.org.uk

Materion Eciwmenaidd

 

Strwythur y Dalaith

Y Corff Llywodraethol
John Richfield – Cynorthwyydd Gweinyddol (Corff Llywodraethol)

Corff y Cynrychiolwyr/Cofrestrfa’r Archesgob
Julian Luke – Dirprwy Gofrestrydd yr Archesgob

secretariat@churchinwales.org.uk

Swyddfeydd yr Esgobaethau

Dyma fanylion cyswllt Swyddfeydd yr Esgobaethau:

Llanelwy

Diane McCarthy
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Swyddfa’r Esgobaeth
Stryd Fawr
Llanelwy LL17 0RD
01745 532591
dianemccarthy@churchinwales.org.uk

Bangor

Siôn Rhys Evans
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Swyddfa’r Esgobaeth
Clos y Gadeirlan
Bangor LL57 1RL
01248 354999
sionrhysevans@churchinwales.org.uk

Tyddewi

Val Hockey
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Swyddfa’r Esgobaeth
Abergwili
Sir Gaerfyrddin SA31 2JG
01267 236145
valhockey@churchinwales.org.uk

Llandaf

Peter Atkins
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Swyddfa’r Esgobaeth
Y Cwrt
Llangrallo
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5EH
01656 868868
peteratkins@churchinwales.org.uk

Mynwy

Stella Schultz
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Swyddfa’r Esgobaeth
64 Heol Caerau
Casnewydd NP20 4HJ
01633 267490
stellaschultz@churchinwales.org.uk

Abertawe ac Aberhonddu

Heather Price
Ysgrifennydd yr Esgobaeth
Y Ganolfan Esgobaethol
Clos y Gadeirlan
Aberhonddu LD3 9DP
01874 623716
heatherprice@churchinwales.org.uk

 

ATHROFA PADARN SANT

Rev’d Dr Jeremy Duff – Principal
email: jeremy.duff@stpadarns.ac.uk

Anna Williams – Librarian and Information Officer
email: anna.williams@stpadarns.ac.uk

Reception
email: reception@stpadarns.ac.uk
phone: 02920 56 33 79