Mynegai Cyrchfan: Rhan 1

PENNOD NEWYDD I: Cyffredinol a Diffinio a Dehongli

 

Rhan 1:     Cyffredinol

1            P I          1

2            P I          2

3            P II         71/72

4            P II         73

5            P XI       47

6            P II         82

                                 P I          5

 

Rhan II:     Diffinio a Dehongli

7            P I          3

8            Newydd


PENNOD NEWYDD II: Y Corff Llywodraethol

 

Rhan 1:     Aelodaeth

1            P II         1

2            P II         2

3            P II         5

4            P II         6

 

Rhan II:     Cymwysterau Aelodaeth

5            P II         10

6            P II         11

7            P II         14

8            P II         15(3)

 

Rhan III:    Cyfarfodydd

9            P II 17

10          P II 81

 

Rhan IV:   Galluoedd

11          P II         36/37/43    Y Cyfansoddiad

12          P II         33               Galluoedd Cyffredinol

13          P II         56

14          Newydd                   Materion yn ymwneud â’r Corff Llywodraethol

15          P II         78

16          P II         79/80

17          P II         47

18          P II         64

19          P II         76

20          P II         56               Materion yn ymwneud â Chorff y Cynrychiolwyr

21          P II         57               Materion yn ymwneud â Chynhadledd yr

Esgobaeth

22          P II         58

23          Newydd

24          Newydd                   Galluoedd Amrywiol

25          P II         61

26          P II         62/63

 

Rhan V:    Gweithdrefn Bil

27          P II         38               Cyflwyno bil

28          P II         39               Cyhoeddi ac ystyried bil

29          P II         40

30          P II         41

31          P II         42(1)

32          P II         42(2)

 

Rhan VI:   Cynigiadau

33          P II         34

34          P II         35


Rhan VII:  Gweithdrefn i lunio Rheoliadau a dod â hwy i rym

35          Newydd

 

Rhan VIII: Cyffredinol

36          P II         33(2)          Cadw Galluoedd yr Archesgob a’r Esgobion

Cadeiriol

37          P II         32


PENNOD NEWYDD II:  Rheoliadau yn ymwneud â’r Corff Llywodraethol 

 

Rhan 1:     Aelodaeth y Corff Llywodraethol

1            P II         5(2)(3)       y Deoniaid

2            P II         5(4)            yr Achddiaconiaid

3            P II         7                 Aelodau yn rhinwedd swydd

4            P II         9                 Aelodau Cyfetholedig

5            P II         22/27         Aelodau Etholedig

6            P II         28

7            P II         29

 

Rhan II:     Hyd Aelodaeth

8            P II         11(2)

9            P II         12

10          P II         13

11          P II         15(1)

12          P II         16

13          P II         15(2)

14          P II         26

15          P II         30

 

Rhan III:    Cyfarfodydd

16          P II         18

17          P II         19

18          P II         20

19          P II         21

20          P II         23

21          P II         24

22          P II         25

23          P II         44

24          P II         45

25          P II         46

26          P II         48

27          P II         49

28          P II         50

29          P II         51

30          P II         52/53/54

31          P II         55

32          P II         69

 

Rhan VI:   Darpariaethau yn dilyn ethol yr Archesgob

33          P IX       22/23/24

 

Rhan V:    Y Pwyllgor Sefydlog

34             P II         64               Aelodaeth

35             P II         64(5)          Cyfarfodydd

36          P II         65               Galluoedd a Dyletswyddau

37          P II         70/74/75/77   

 

Rhan VIII: Pwyllgorau Eraill y Corff Llywodraethol

38          P II         66

39          P II         68


PENNOD NEWYDD III: Corff y Cynrychiolwyr

 

Rhan 1:     Cyffredinol

1            P III        39

 

Rhan II:     Aelodaeth

2(a)       P III        2                 Aelodaeth

2(b)       P III        3

2(c)       P III        4

2(d)       P III        5

3            P III        13/14/15

4            P III        31

5            P III        18

 

Rhan III: Cymwysterau Aelodaeth

6            P III        6

7            P III        7

8            P III        8

9            P III        9

10          P III        16

 

Rhan IV: Gweithdrefn

11          P III        19/38

12          P III        37

 

Rhan V: Galluoedd

13          P III        29

14          P III        30

15          P III        32(1)          Penodi Pwyllgorau

16          P III        32(2)          Eiddo a Rheoli Adnoddau

17          P III        20

18          P III        21

19          P III        22

20          P III        23

21          P III        24

22          P III        25

23          P III        26

24          P III        33

25          Newydd

26          Newydd

27          P III        35

28          P III        27

                   29          P III        34

30          P III        28

31          P III        36


PENNOD NEWYDD IV: Yr Esgobaeth

 

A: Cynhadledd yr Esgobaeth

 

Rhan 1:     Cyffredinol

1            P IV       1

2            P IV       29

3            P IV       29

4            P IV       45

 

Rhan II:     Aelodaeth

5            P IV       3/47

6            P IV       5

7            P IV       2

8            P IV       9(1)(2)

9            P IV       6/9(3)

10          P IV       13

 

Rhan III:    Trafodion

11          Newydd

12          P IV       3/4

13          P IV       32

14          P IV       33

 

Rhan IV:   Galluoedd a Dyletswyddau

15          P IV       22

16          P IV       30

17          Newydd(VIII.3)

18          P IV       31

19          P IV       8

20(1)     Newydd

20(2)     P IV       12

21(1)     P V        17(Newydd)

21(2)     P IV       43

22          P IV       14

 

Rhan V:    Byrddau a Phwyllgorau

23          P IV       16/42         Pwyllgor Sefydlog

24          P IV       16/17         Bwrdd Cyllid yr Esgobaeth

25          P IV       18

26          P IV       19               Bwrdd Persondai’r Esgobaeth

27          P IV       20

28          P IV       21

 

Rhan VI:   Amrywiol

29          P IV       23

 

PENNOD NEWYDD IV A: Rheoliadau yn ymwneud â Chynhadledd yr Esgobaeth

 

Rhan 1:     Cynnull Cyfarfod Arbennig

1            P IV       25/26/27/28

 

Rhan II:     Busnes a Thrafodion

2            P IV       3/4

3            P IV       24

4            P IV       10

5            P IV       15

6            P IV       11


PENNOD NEWYDD IV B: Cynhadledd y Ddeoniaeth

 

Rhan I: Cyffredinol

1            P V        1

2            P V        17

3            Newydd

 

Rhan II:     Aelodaeth

4            P V        5

 

Rhan III:    Cymwysterau Aelodaeth

5            P V        2

6            P V        12

 

Rhan IV                  Galluoedd

7            P V        15

8            P V        9

9            P V        10

10          P V        15


PENNOD NEWYDD IV B: Rheoliadau yn ymwneud â Chynhadledd y Ddeoniaeth

 

Rhan 1:     Aelodaeth

1            P V        5(1)(a)       Aelodau yn rhinwedd swydd

2            P V        5(b)/6(2)    Aelodau Etholedig

3            P V        5(c)

4            P V        5(1)

 

Rhan II:     Hyd Aelodaeth

5            P V        6(1)

 

Rhan III:    Busnes a Thrafodion

6            P V        3

7            P V        4

                   8            P V        8

9            P V        11

10          P V        13

11          P V        14

12          P V        16

13          P V        18


PENNOD NEWYDD IV C: Gweinyddu Plwyfi

 

Rhan I:      Cwrdd Festri Blynyddol a Chyrddau Festri Eraill

1(1)       P VI       10(1)

1(2)       P VI       15(1)

1(3)       P VI       16

1(4)       P VI       31

2            P VI       10(2)

3            P VI       14               Apeliadau

 

Rhan II:                   Y Rhôl Etholwyr

4            P VI       2(1,4)3       Y Rhôl Etholwyr

5            P VI       2(6)            Dileu enw oddi ar y Rhôl

6(1)       P VI       4                 Apeliadau

6(2)       P VI       7

6(3)       P VI       6

7            P V        8

 

Rhan III:    Y Cyngor Plwyf Eglwysig

8            P VI       22               Galluoedd a Dyletswyddau

9            P VI       24               Aelodaeth

10          P VI       25               Cymwysterau Aelodaeth

11          P VI       26

12          P VI       27               Cyffredinol

 

Rhan IV:   Wardeniaid Eglwys

13          P VI       17

14          P VI       18

 

Rhan V:    Gweinyddiaeth Gyffredinol Plwyfi

15          P VI       21

 

PENNOD NEWYDD IV C: Rheoliadau yn ymwneud â Gweinyddu Plwyfi

 

Rhan 1:     Cyrddau Festri Blynyddol a Chyrddau Festri Eraill

1            P VI       10

2            P VI       11

3            P VI       12

4            P VI       13

5            P VI       30

 

Rhan II:     Cyrddau Cynulleidfaol

6            P VI       10(3)/29

 

Rhan III:    Y Rhôl Etholwyr

7            P VI       2

8            P VI       5

9            P VI       9

 

Rhan IV:   Y Cyngor Plwyf Eglwysig

10             Newydd

11             P VI       28               Galluoedd a Dyletswyddau

12          P VI       23

13          P VI       24

 

Rhan V:    Wardeniaid, Is-wardeniaid ac Ystlyswyr

14          P VI       17               Wardeniaid

15          P VI       20               Is-wardeniaid

16          P VI       19               Ystlyswyr

17          P VI       21(2,7-9)   Infentorïau

18          P VI       21(3-6)      Rhoddion

19          P VI       21(10)


PENNOD NEWYDD IV D: Trefniadau Tiriogaethol

 

Rhan I:      Cyffredinol

1            P II         59

2            P II         60

3            P IV       34/39(1)

4(1)       P IV       35

4(2)       P IV       36/37

5            P IV       41


PENNOD NEWYDD V: Yr Archesgob a’r Esgobion Cadeiriol

 

Rhan I:      Urdd yr Esgobion

1            P II         2

2            P II         3

3            P XI       16

 

Rhan II:     Yr Archesgob

4(1)       P IX       3

4(2)       P IV       4

                                 P V        19

                                 P VI       32

5(1)       P IX       4

5(2)       P IX       5

5(3)       P IX       6

6            P IX       11

7(1)       P IX       27(2)

7(2)       P VIII     32

8            P IX       26

9            P IX       27(1)

 

Rhan III:                  Yr Esgobion Cadeiriol

10(1)     P VIII     2

10(2)     P VIII     9

11          P VIII     16

12(1)     P VIII     28

12(2)     P VIII     30 / IX 28

13          P VIII     33

14          P VIII     31

15          P VII      70/71/72/73/74/75


PENNOD NEWYDD V:  Rheoliadau yn ymwneud ag Ethol yr Archesgob a’r Esgobion Cadeiriol

 

Rhan 1:     Penodi Etholwyr Esgob

1            P VIII     7

2.1         P VIII     3

2.2         P VIII     4

2.3         P VIII     5

3            P VIII     8

4            P VIII     11/12/6

 

Rhan II:                   Coleg Ethol yr Archesgob

5            P IX       8

6            P IX       7

7            Newydd a Ph IX 16

8            P IX       9

9            P IX       10

10          P IX       12/13/14/15

11          P IX       21

12          P IX       19

13          P IX       17/18

14          P IX       20

15          P IX       25

 

Rhan III:    Coleg Ethol Esgobion

16          P VIII     13

17          P VIII     10

18          Newydd a Ph VIII   21

19          P VIII     27

20          P VIII     14

21          P VIII     15/17/18/19/20

22          P VIII     23

23          P VIII     22

24          P VIII     26

25          P VIII     24

26          P VIII     25


PENNOD NEWYDD VI: Penodi ac Enwebu

 

Penodi

1            P VII      1

2            P VII      3

3            P VII      2

4            P VII      4

5            P VII      5

6            P VII      6

7(1)       P VII      7

7(2)       P VIII     29              

7(3)       P VII      7(2)

7(4)       P VII      7(4) a Newydd

7(5)       P VII      7(6)

 

Bywoliaethau Rheithorol

8            P IV       39(2)-(6)

9(a)       P VII      67

9(b)       P VII      68

 

Datganiadau

10          P VII      66

 

Gwrthod Sefydlu

11(1)     P VII      34

11(2)     P VII      35

11(3)     P VII      36

11(4)     P VII      36

12          P VII      37

 

Yr angen i ymddiswyddo o’r penodiad presennol

13          P VII      38/39

14          P VII      40

15          P VII      58/59/60

 

Swyddi heb fod mewn Plwyf

16          P VII      76

 

Diswyddo Periglor

17          P VII      46

 

Diswyddo Ficer mewn Bywoliaeth Reithorol

18          P VII      47

 

Gofynion Trigiannol

19          P VII      48


Absenoldeb Periglor

20          P VII      49

21          P VII      50

22          P VII      51

 

Curadiaid Cynorthwyol

23          P VII      52

24          P VII      53

25          P VII      55

 

Offeiriad mewn Gofal

26          P VII      56

27          P VII      57

 

PENNOD NEWYDD VI: Rheoliadau yn ymwneud â Phenodi ac Enwebu

 

Yr Hawl i Enwebu i Ofalaethau Gwag

 

Bwrdd Enwebu’r Esgobaeth

1.1         P VII      10

1.2         P VII      10

1.3         P VII      11

1.4         P VII      10(3)

1.5         P VII      13(1)

1.6         P VII      13(2)

1.7         P VII      13(3)

2            P VII      12

3.1         P VII      14

3.2         P VII      21

4            P VII      16

5.1         P VII      17(1)

5.2         P VII      17(2)

5.3         P VII      20

5.4         P VII      18

6            P VII      19

7            P VII      22

 

Bwrdd Enwebu’r Dalaith

8.1         P VII      41(1)

8.2         P VII      42

8.3         P VII      41(2)

8.4         P VII      43

8.5         P VII      44

8.6         P VII      45

9            P VII      9

 

Methiant i Enwebu

10          P VII      23

11          P VII      24

12          P VII      25

 

Gweithdrefn yn dilyn Enwebu

13          P VII      26/27

14          P VII      28

15          P VII      29

16          P VII      31

 

Sefydlu yn dilyn Derbyn

17          P VII      32/33

 

Cyfnewid Bywoliaethau

18          P VII      61/62/63/64/65


PENNOD NEWYDD VII: Persondai

 

1            P X        1

2            P X        17


PENNOD NEWYDD VII:  Rheoliadau yn ymwneud â Phersondai

 

Rhan I:      Dehongli

1            NEWYDD

 

Rhan II:     Bwrdd Persondai’r Esgobaeth

Aelodaeth y Bwrdd

2            P X        2/3/4/5/6/7/8/9

Cyfrifon y Bwrdd

3            P X        12

 

Rhan III:    Galluoedd, Dyletswyddau a Swyddogaethau’r Bwrdd

Adeiladu, Caffael a Gwaredu Persondai

4.1         P X        29

4.2         P X        32

4.3         P X        31

4.4         P X        30

4.5         P X        33

5.1         P X        34

5.2         P X        35

Atgyweirio a Gwella Persondai

6.1         P X        27 (ailysgrifennwyd)

6.2         P X        36

6.3         P X        28

6.4         P X        13

Rhannu Persondai

7            P X        40

 

Rhan IV:   Arolygwyr, Archwiliadau ac Adroddiadau

Penodi Arolygwr

8            P X        10

Adroddiadau

9.1         P X        14

9.2         P X        15

9.3         P X        16

9.4         P X        11

9.5         P X        18

10.1      P X        19

10.2      P X        21

10.3      P X        22

10.4      P X        20(1)

10.5      P X        20(2)

 

Rhan V:    Gweithdrefn at Gyflafareddu

11          P X        23/24/25/26

 

Rhan VI:   Plwyfi Gwag

12          P X        39

 

Rhan VII:  Tai Diangen a Gwerthu a Gosod

13          P X        RhA 1

Tai Diangen a Thai Gwag

14          P X        RhA 3/4

Gosod Persondai

15          P X        RhA5

Gwerthu Persondai

16          P X        37

17          P X        38

Gwarcheidwaid cyn-Bersondai

18          P X        RhA6

Tai Gwag

19          P X        RhA7

 

Rhan VIII: Darpariaethau Cyffredinol yn ymwneud â Phersondai

20          P X        RhA2

 

Rhan IX:   Rheoliadau Persondai: Telerau ac Amodau Deiliadaeth

(P X      17 ailysgrifennwyd)

21

22          Ardrethi a Threthi

23          Cynnal a Chadw’r Persondy

24          Meddiannu


PENNOD NEWYDD VIII: Ymddeol

 

1            P XII      1

2            P XII      2

3            P XII      3


PENNOD NEWYDD IX: Tribiwnlys a Llysoedd yr Eglwys yng Nghymru

 

Rhan I:      Cyffredinol

1            P XI       1(2)

2            P XI       39(1)

3            P XI       39(2)

4            P XI       39(3)(4)

5            P XI       40

6            P XI       41

7            P XI       42

 

Rhan II:     Y Tribiwnlys a’r Llysoedd

8            P XI       18/Newydd/45

 

Rhan III:    Y Tribiwnlys Disgyblu

9            P XI       18

10          P XI       19               Aelodaeth (ailysgrifennwyd)

11          P XI       19(4)          (ailysgrifennwyd)           

12          P XI       21

13          P XI       20

14          P XI       22               (ailysgrifennwyd)

15          P XI       23

16          P XI       24

17          P XI       27/36(5)    Galluoedd

18          P XI       26

19          P XI       Newydd

                   20          P XI       25               Penodi Cofrestrydd y Tribiwnlys

 

Rhan IV:   Llys yr Esgobaeth

21                        Newydd     Aelodaeth

22                        Newydd     Awdurdod

23          P XI       7                 Gweithdrefn Hawleb

24          P XI       8/10-12      Penodi Canghellor yr Esgobaeth

25          P XI       14(1)(2)/Newydd

26          P XI       15              

27          P XI       9-12           Penodi Cofrestrydd yr Esgobaeth

28          P XI       13

 

Rhan V:    Llys y Dalaith

29          P XI       30               Aelodaeth

30          P XI       32

31          P XI       31

                   32          P XI       29/Newydd     Awdurdod

33                        Newydd

                   34          P XI       38

                   35          P XI       33               Penodi Cofrestrydd Llys y Dalaith

36          P XI       34

37          P XI       35

 

Rhan VI:   Y Pwyllgorau Rheolau

38          P XI       41

Rhan VII:  Amrywiol Alluoedd a Darpariaethau yn ymwneud ag Esgobion Cadeiriol

39          P XI       46

40          P XI       36(5)

41          P XI       37

42          P XI       36

 

Rhan VIII: Ymweliadau

43          P XI       17              

Rhan IX:   Rhestr Cofrestrydd yr Archesgob

44                        Newydd