Cadw neu Luchio?

Mae Cadw neu Luchio? yn weddol syml ac annhechnegol, ac fe’i cynlluniwyd i fod yn arweiniad bob-dydd ymarferol ar gadw cofnodion plwyf.