Strwythur

Y Corff Llywodraethol

governing-body

Y Corff Llywodraethol sy’n gyfrifol am benderfyniadau sy’n effeithio ar Ffydd, Trefn ac Addoliad

Esgobion

bishops

Dewch i wybod mwy am Esgobion yr Eglwys yng Nghymru.

Clerigion

clergy

Defnyddir y dudalen hon i ddangos canlyniadau chwilio am glerig arbennig.

Lleoedd

places

Rhennir Yr Eglwys yng Nghymru yn esgobaethau, pob un ohonynt yn cynnwys archddiaconiaethau. Mae’r

Esbonio termau

terms-explained

Plwyf Mae’r Eglwys yng Nghymru yn cynnwys mwy na 900 o blwyfi. Os ydych