13 Med

Anerchiad y Llywydd

Gwrandewch ar anerchiad cyntaf Archesgob John fel Llywydd y Corff Llywodraethol

6 Med

Ethol Archesgob Cymru newydd

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

16 Aws

Ethol Archesgob Cymru – Medi 5-7

Caiff drysau Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandrindod eu cloi wrth i’r Coleg Etholiadol gwrdd i ddewis 13eg Archesgob Cymru.

Show more Provincial press releases

10 Chw 
2014

Byd Mari Jones

Mae contractwyr wedi dechrau gweithio ar Eglwys Beuno Sant, Llanycil, i’w throi’n ganolfan ymwelwyr mewn prosiect gan Gymdeithas y Beibl sy…

From Esgobaeth Llanelwy