16 Aws

Ethol Archesgob Cymru – Medi 5-7

Caiff drysau Eglwys y Drindod Sanctaidd yn Llandrindod eu cloi wrth i’r Coleg Etholiadol gwrdd i ddewis 13eg Archesgob Cymru.

1 Aws

Chwilio am hoff eglwys/capel Cymru

Mae gan Gymru rai o adeiladau crefyddol harddaf a mwyaf hanesyddol y byd ac mae gennych yn awr gyfle i bleidleisio dros eich ffefryn

Show more Provincial press releases

10 Chw 
2014

Byd Mari Jones

Mae contractwyr wedi dechrau gweithio ar Eglwys Beuno Sant, Llanycil, i’w throi’n ganolfan ymwelwyr mewn prosiect gan Gymdeithas y Beibl sy…

From Esgobaeth Llanelwy