Datganiadau taleithiol i’r wasg

Gorseddiad Archesgob Cymru

Caiff Archesgob newydd Cymru ei orseddu fis nesaf.

Etholwyd John Davies, Esgob Abertawe ac Aberhonddu, yn 13eg Archesgob Cymru ym mis Medi a chynhelir ei orseddiad mewn gwasanaeth cenedlaethol yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 2 Rhagfyr.

Yn ystod y gwasanaeth caiff yr Archesgob John ei osod yn y gadair Archesgobol (neu orsedd) gan Esgob Bangor, yr Uwch Esgob, fydd wedyn yn ei gyflwyno i’r gynulleidfa. Mae’r gadair Archesgobol yn gopi pren o Gadair Awstin Sant yng Nghadeirlan Caergaint ac roedd yn rhodd gan Archesgob Caergaint yn 1920 pan, adeg ei dadsefydlu, daeth yr Eglwys yng Nghymru yn Dalaith ar wahân o’r Cymun Anglicanaidd. Bydd y gadair yn aros yng Nghadeirlan Aberhonddu drwy gydol cyfnod yr Archesgob John yn swydd yr Archesgob.

Caiff y gwasanaeth gorseddu, sy’n cychwyn am 2pm, ei arwain gan Ddeon Aberhonddu, Dr Paul Shackerley. Yr Archesgob John fydd yn rhoi’r anerchiad.

Mae’r achlysur yn un pwysig, nid yn unig i’r Eglwys yng Nghymru ei hun, ac oherwydd hyn, caiff croestoriad o bobl ar draws yr eglwysi a’r gymdeithas ehangach yng Nghymru eu gwahodd yn ffurfiol. Er bod nifer y seddi yn y Gadeirlan yn gyfyngedig, bydd nifer o docynnau ychwanegol ar gael drwy wneud cais, fel y gall cynifer o bobl ag sydd modd a hoffai fynychu gael cyfle i wneud hynny.

Dylid gwneud cais am y tocynnau ychwanegol hynny un ai drwy’r post neu drwy e-bost erbyn dydd Gwener 17 Tachwedd i un ai:

 ‘Gorseddiad’, Swyddfa’r Esgobaeth, Clos y Gadeirlan, Aberhonddu, LD3 9DP

neu

enthronement@churchinwales.org.uk

Mae’n rhaid i’r ceisiadau am docynnau gynnwys enw(au), cyfeiriad post ac unrhyw wybodaeth berthnasol am eich cysylltiad i un ai’r Eglwys neu’r Archesgob yn bersonol.

Gwahoddir pawb sy’n mynychu i gael lluniaeth ar ôl y gwasanaeth mewn pabell ar dir y Gadeirlan.

Mwy o wybodaeth am etholiad yr Archesgob 

Brecon Cathedral