Taliadau Mynwentydd a Thaliadau Claddu am 2017

Ffi’r Weinidogaeth

(yn daladwy i’r gweinidog sy’n gweinyddu) £81
Claddu/Traddodi*
(yn daladwy i’r gweinidog sy’n gweinyddu)
£21

* s yw’r claddu/traddodi yn dilyn gwasanaeth ang laddol ar wahân yn rhywle arall, lle’r oedd gweinidog arall yn gweinyddu.

Ffi’r Eglwys

(yn daladwy i’r Cyngor Plwyf) £100

 

 

Ffi am Gladdu mewn Claddfa sy’n perthyn i’r Eglwys yng Nghymru

– Corff £454
– Gweddillion amlosgi £152
(yn daladwy i’r Cyngor Plwyf ar gyfer Cronfa Cynnal a Chadw’r Fynwent)

 

Ffi’r Gofeb

– Croes bren blaen £23
– Carreg goffa £172
– Llechen gweddillion amlosgi £91
– Arysgrif Ychwanegol £41
(Yn daladwy i’r Cyngor Plwyf ar gyfer Cronfa Cynnal a Chadw’r Fynwent)

 

Archwilio Cofrestri Claddu

(yn daladwy i’r Cyngor Plwyf) £20 yr awr (neu fesul rhan)