Bywyd

Angladdau

funerals

Gall colli rhywun agos fod yn anodd iawn, ac mae’ch Offeiriad Plwyf ar gael i gynnig

Bedydd

baptism

O ddechreuadau’r Eglwys Gristnogol, Bedydd fu’r ffordd i bobl ddod yn Gristnogion ac yn

Conffyrmasiwn

confirmation

Yn yr Eglwys Fore, roedd y rhai a oedd yn ymuno â’r Ffydd Gristnogol

Ein hetifeddiaeth

heritage-and-conservation

Dysgwch am ein hetifeddiaeth hir a chyfoethog yn yr Eglwys yng Nghymru.   Cristnogaeth

Priodas

marriage

Cyflwyniad i Briodas yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ysgolion

schools

Mae 25,000 o blant a phobl ifanc ledled Cymru yn mynd i mynd i